Nahajate se tukaj

Strokovni svet

Prof. dok. Peter Novak / Dekan visoke škole za za tehnologije in sisteme

Strokovni svet raziskave REUS spremlja izvajanje raziskave in sodeluje pri razvojnih korakih. Sestavljajo ga vrhunski strokovnjaki na področju energetike, gradbeništva, prometa, okolja, raziskovalne in komunikacijske stroke. Člani strokovnega sveta so s svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami sooblikovali raziskavo REUS. Sodelovali so pri vzpostavitvi in razvoju koncepta raziskave, anketnega vprašalnika, vzorčenja, metodologije zbiranja in obdelave podatkov ter komuniciranja rezultatov. Glede na kompleksnost področja rabe energije raziskave REUS ne bi bilo možno izvajati brez kontinuiranega sodelovanja in dopolnjevanja različnih strokovnih znanj, ki ga omogočajo člani strokovnega sveta.  

Strokovni svet raziskave REUS


Člani mreže SINERGIJA