Izbor rezultatov raziskave REUS JSS 2013

Okrogla miza / Energetska učinkovitost v javnem in energetskem sektorju pod drobnogledom

21. 11. je bila na GZS, v Ljubljani organizirana predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije v javnem in storitvenem sektorju - REUS JSS 2013. Rezultati so aktualno izhodišče za oceno stanja in načrtovanje ukrepov energetske učinkovitosti na strateški in operativni ravni, in okrogla miza »Poraba energije v javnem in storitvenem sektorju pod drobnogledom«

Več informacij na prenovljeni strani www.reus.si

Okrogla miza »Poraba energije v javnem in storitvenem sektorju pod drobnogledom« >>>

Okrogla miza z naslovom »Energetska učinkovitost v javnem in storitvenem sektorju pod drobnogledom« je predstavitvi raziskave dala dodatno dimenzijo. Usmerjena je bila v opredelitev realnih izzivov v javnem in storitvenem sektorju na osnovi rezultatov raziskave REUS JSS 2013. Pri soočenju in konstruktivnem usklajevanju so sodelovali predstavniki javne uprave, energetske stroke in ponudniki energije in energetskih storitev.


Pri okrogli mizi, ki jo je vodil Niko Martinec, direktor Energetske zbornice Slovenije so sodelovali:

 • Bojan Horvat, direktor, Energija plus
 • Mag. Mojca Vendramin, vodja Sektorja za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, MZIP
 • Mag. Djordje Žebeljan, izvršni direktor raziskav in razvoja, HSE
 • Mojca Suvorov, Vodja sektorja za statistiko okolja, SURS
 • Marko Hočevar, Področje energetike, Mestna občina Kranj
 • Mag. Miha Tomšič, Pomočnik vodje centra, GI ZRMK
 • Prof. dr. Peter Novak, Podpredsednik znanstvenega sveta pri Evropski okoljski agenciji v Kopenhagnu
 • Mag. Stane Merše, vodja Centra, CEU IJS
 • Uroš Korošec, v.d. generalni direktor Direktorata za investicije in nepremičnine, Ministrstvo za pravosodje
Povzetki izjav z okrogle mize

Rajko Dolinšek
Direktor, Informa Echo

O REUS 2013

Raziskava REUS 2013 je prvič izvedena v javnem in storitvenem sektorju

Z Raziskavo energetske učinkovitosti Slovenije REUS nam je v preteklih letih uspelo vzpostaviti kontinuiran način merjenja sprememb na področju gospodinjstev. V letu 2013 pa smo raziskavo prvič usmerili v javni in storitveni sektor in tako naročnikom omogočili pregled sprememb pri ravnanju z energijo. 

Zaradi obvladovanja kompleksnosti javnega in storitvenega sektorja smo se odločili, da se v prvem letu osredotočimo na področja, ki skupaj predstavljajo večinski delež porabe energije (cca. 85 %):

 • Stavbe javne uprave, druge upravne in pisarniške stavbe
 • Trgovine
 • Hotele, gostinske stavbe
 • Šole

Izbor rezultatov raziskave REUS JSS 2013

Vključite svoja vprašanja

Ob naročilu osnovnih rezultatov raziskave REUS JSS 2013 je možno sodelovati tudi v individualnem modulu, ki omogoča vključevanje dodatnih vprašanj. Odgovore na vprašanja, vključena v individualni modul, prejme samo naročnik. Vprašanja  je možno vključiti pred začetkom novega vala raziskave.

Ponudba / REUS 2013

Prva kontinuirana raziskava energetske učinkovitosti v Sloveniji

V letu 2009 se je začela v Sloveniji izvajati kontinuirana Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije REUS. Raziskava, ki se izvaja terensko na nacionalnem reprezentančnem vzorcu, je v prvi fazi vzpostavljena z namenom omogočiti podroben vpogled v ravnanje z energijo v slovenskih gospodinjstvih.

Raziskava REUS je osredotočena na odnos in ravnanje z energijo, pripravljenost na investiranje, stanje stavb in naprav ter porabo energije v gospodinjstvih.  

Osnovna vsebinska področja 

 • Ravnanje z energijo
 • Stanje stavb, ogrevanje in hlajenje
 • Električna energija
 • Prevoz

Raziskava REUS s kontinuiranim spremljanjem in poročanjem prispeva k dvigovanju zavedanja in spodbujanju učinkovitejšega ravnanja z energijo.  

Komu je namenjena

Raziskava je namenjena javni upravi, ponudnikom in dobaviteljem energije, proizvajalcem in trgovcem trošil - proizvodov, ki za svoje delovanje potrebujejo energijo, ter vsem, ki so neposredno ali posredno povezani z rabo energije v gospodinjstvih.

Spremljanje trendov

Kontinuirano izvajanje raziskave REUS v gospodinjstvih in vprašalnik v katerem se vprašanja ne spreminjajo omogočata prikazovanje sprememb oz. trendov od preteklega merjenja na ravni vsakega podatka prikazanega v poročilu. Pri vsakem vprašanju je prikazan tudi okoljski trend, ki prikazuje ali je sprememba za okolje pozitivna ali negativna. Vpogled v spremembe, ki so nastale od predhodnega merjenja za naročnike predstavlja dodatno uporabno vrednost raziskavi REUS.

Kako do rezultatov

Rezultate raziskave REUS za tekoče leto ali za pretekla leta lahko naročite pri agenciji Informa Echo. Naročniki prejmejo ob standardnem poročilu tudi 12 RESNIC o rabi energije – strokovno interpretacijo raziskave REUS, ki jo pripravi Inštitut »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost. V priloženih dokumentih je okvirna ponudba za rezultate raziskave REUS ali za posamezno od štirih vsebinskih področij. Člani mreže Sinergija imajo pri naročilu 10% popust.

Izvajalci raziskave

Pobudnik, nosilec in investitor raziskave REUS je agencija Informa Echo, ki poleg programa REUS izvaja tudi kampanjo »Energija si, bodi učinkovit«, katere pobudnik je Skupina HSE in upravlja z Mrežo poslovno-družbene koristnosti Sinergija.

Raziskavo REUS izvaja konzorcij podjetij in ustanov s področja energetike, gradbeništva, raziskovalne stroke in komuniciranja. Člani konzorcija so:

Člani mreže SINERGIJA