Obnovljivi viri energije

Ob vse večjem zavedanju odvisnosti od energije, zmanjševanju zalog fosilnih goriv in stalnem povečevanju onesnaženosti okolja postajajo obnovljivi viri energije vse bolj pomembni. V to skupino spadajo sonce, voda, veter, energija iz bioloških odpadkov (biomase) in toplote v globinah Zemlje (geotermalna energija). V nasprotju z neobnovljivimi viri (fosilna goriva, kot so premog, nafta, zemeljski plin, jedrska energija) OVE niso količinsko omejeni, poleg tega pa ob pridobivanju energije nimajo škodljivih vplivov na okolje. Energijo iz obnovljivih virov zato imenujemo tudi čista energija.

Porabi manj - energetski kalkulator, učinkovita raba energije
PORABImanj
Energetski svetovalec

Porabi manj, moj energetski svetovalec, učinkovita raba energije

 

Nasveti / Učinkovita raba energije
Nasveti
Varčna raba energije

Nasveti / Učinkovita raba energije

 

Eko-Mobil, okolju prijazna vozila
Eko-mobil
Okolju prijazen

Eko-Mobil, okolju prijazna vozila

 

Člani mreže SINERGIJA