Nahajate se tukaj

Zgodovina

Podjetje Informa Echo je ustanovljeno kot agencija za integrirano komuniciranje leta 1989.

Od leta 2000 se profilira na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (URE, OVE).  

Mejniki

 • 1988 / Bodoči ustanoviteji agencije Informa Echo sodelujejo pri ustanavljanju PR društva Slovenije.
 • 1989 / Ustanovitev (LG – kulturno poslovnega centra - bodoča agencija Informa Echo).
 • 1990 / Začetek delovanja na področju odnosa z javnostmi (grafično oblikovanje, snovanje oglaševalskih akcij, organizacija sejemskih nastopov …).
 • 2002 / Preimenovanje v Informa Echo.
 • 2006 / Začetek kontinuirane kampanje ozaveščanja o varčni rabi energije – Enirgija si, bodi učinkovit
 • 2007 / Izvedena akcija – Sijalka v vsak dom.
 • 2007 / Vzpostavitev Facebook skupnosti Energija si, bodi učinkovit namenjeni spodbujanju URE in OVE, ki povezuje preko 10.000 članov. 
 • 2008 / Izdelan CO2 kalkulator.
 • 2009 / Agencija se profilira na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (URE, OVE).
 • 2009 / Zahvala Sončna Osebnost,
 • 2009 / Prva slovenska nagrada za družbeno odgovornost – Horus,
 • 2009 / Začetek kontinuirane Raziskave Energetske Učinkovitosti Slovenije – REUS v gospodinjstvih, javnem in storitvenem sektorju (2009-2013) in – 12 resnic o rabi energije – strokovne interpretacije raziskave REUS, v sodelovanju s:
  – Gradbeni Inštitut – ZMRK,
  – Statistični urad RS – SURS,

  – Centar za energetsko učinkovitost Inštitut Jožef Štefan – CEU IJS,
  – Podjetje za tržne raziskave – Valicon / od leta 2015 – Mediana
 • 2010 / Informa Echo ustanavlja mrežo poslovno-družbene koristnosti – Sinergija, ki je namenjena spodbujanju URE in OVE, ter povezuje preko 30 podjetij, ki sodelujejo kot investitorji komunikacijskih akcij.
 • 2011 / Nadaljevanje kampanja Energija si, bodi učinkovit, v kateri razen HSE sodelujejo tudi drugi člani mreže Sinergija,
 • 2011 / Izdelana kampanja  Plačam kolikor porabim za uvajanje delitve stroškov za ogrevanje po dejanski porabi (Investitor Ministrstvo za gospodarstvo RS),
 • 2011 / Začetek akcije – Modra energija za toplotne črpalke, v sodelovanju s HSE.
 • 2012 / Spletna stran – Energija si, namenjena spodbujanju prihrankov, učinkovitega in okolju prijaznega ravnanja z energijo, se nadgrajuje v portal – Pozitivna energija.*
 • 2013 / V sodelovanju z družbo Petrol, v okviru portala Pozitivna energija, končan spletni energetski svetovalec* – PORABImanj.si.
 • 2013 / Prva slovenska nagrada za najboljši promocijski projekt URE, OVE,
 • 2013 / Prva evropska nagrada za družbeno odgovornost – European CSR Award.
 • 2014 / V sodelovanju z HSE, v okviru portala Pozitivna energija, končana spletna aplikacija za lažjo izbiro energetski učinkovitih, okolju pijaznih vozili – Eko-Mobil.net
 • 2016 / Načrtovan vstop na tuja tržišča. 

* Po metodologiji, ki nam jo je pripravil CEU IJS, so izračunali, da je aplikacija, ki jo doslej uporablja preko 40.000 različnih uporabnikov, doslej omogočila 8.628 MWh prihranka energije.

Člani mreže SINERGIJA